Marta Graban-Butryn

Pracownia Edukacji i Animacji Kultury

Absolwentka kulturoznawstwa (spec. folklorystyka i etnologia), obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą obrzędowości rodzinnej Łemków, stypendystka International Visegrad Fund, od wielu lat poznaje i śpiewa muzykę tradycyjną Roztocza Zachodniego i Łemkowszczyzny. Uczestniczka wielu wypraw terenowych oraz przedsięwzięć muzycznych z udziałem wiejskich muzykantów i śpiewaków. Animatorka chętnie pracująca z dziećmi i młodzieżą, na co dzień mama Olesia.

Współpracuje z Warsztatami  od 2011 r. Jest asystentką Dyrektorki programowej Jarmarku Jagiellońskiego. Zajmuje się przede wszystkim współpracą międzynarodową, doborem i przyjazdem twórców zagranicznych.

m.graban-butryn@warsztatykultury.pl