Piotr Celiński

Ur. w 1978, wykładowca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki na Wydziale Politologii UMCS w Lubline. Medioznawca, teoretyk nowych mediów i cyberkultury. Autor prac „Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu” oraz „Kulturowe kody technologii cyfrowych.” Twórca cyklu cyberlublin.pl, kurator i współtwórca atomy-bity.pl, oddany idei lubelskiego medialabu.