Rafał „koZa” Koziński

Kreator Kultury. Poszukiwacz kodów kulturowych wspólnej Europy bez podziału na wschód i zachód. Absolwent kierunku Animator i Menadżer Kultury UMCS. Od lat 90-tych niestrudzony animator życia kulturalnego w Lublinie jako: kurator, kreator, producent, menadżer, kulturotwórca, edukator, artysta przestrzeni publicznej oraz organizator  wydarzeń „ogólnomiejskich”. Kurator Festiwalu Kultury Alternatywnej „ZdAErzenia” (od 1998 roku, 12 edycji), Festiwalu Teatrów Niszowych „Theatrograf” oraz innych narracji festiwalowych. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin, oraz wielu innych nagród i wyróżnień za permanentną pracę nad tworzeniem kultury dla zmiany społecznej.

Wschodniofil z tendencjami do zachwytu nad całą kulturą wschodniej Europy.Kreator programu współpracy kulturalnej „Trans_Misja_Lublin_Ukraina”. Kurator współpracy kulturalnej miasta Lublina i Lwowa. Twórca projektu „L² – potęgowanie kultury Lublina i Lwowa”– kulturalnych „najazdów” ponad 100 artystów Lublina na Lwów i vice versa Współtwórca  polsko-ukraińskich festiwali: Tydzień Sztuki Aktualnej, Jazz Bez i Fort Missia. Producent pierwszej wzajemnej wymiany wystaw sztuki współczesnej „Ukraiński Zriz” – „Siła Sztuki”; największych prezentacji  sztuki współczesnej wraz z seminariami teoretycznymi Polskiej na Ukrainie i Ukraińskiej w Polsce. Trener i praktyk  nowoczesnych metod zarządzania kulturą „ponad granicami”, twórca autorskiego programu szkoleń i warsztatów „Transs Misja”, wdrażanego w Polsce i na Ukrainie. Producent i organizator Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego 2011 i 2013r. Animator budowania potencjału kulturalnego Lublina w konkursie Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w Lublinie. Współtwórca finałowej Aplikacji  Lublin ESK 2016. Współautor wieloletniego projektu „Otwarty Lwów” ukazujący potencjał kulturowy miasta Lwowa.

Twórca i koordynator Nocy Kultury (6 edycji), największego publicznego fenomenu aktywności kulturalnej Lublina, co roku gromadzącego 100 tysięcy uczestników oraz ponad 250 wydarzeń artystycznych.