Tomasz Pizoń

Technik sztuk plastycznych, rzeźbiarz, konstruktor, pedagog. Zajmuje się organizacją wydarzeń edukacyjnych i artystycznych promujących aktywne korzystanie z przestrzeni publicznej. Od siedmiu lat prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Studiował edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych oraz grafikę użytkową. Obecnie studiuje wzornictwo przemysłowe. Jego prace były eksponowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Współpracował z Operą Narodową, Amnesty International, ośrodkiem [r]ozdroża, Warsztatami Kultury, Centrum Kultury oraz wieloma instytucjami edukacyjnymi.