Zuzanna Zubek-Gańska

Pracuje w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, gdzie pełni funkcję kuratora Galerii „Gardzienice” należącej do OPT. Ukończyła Państwową Szkołę Plastyczna im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Liceum Plastyczne im. J. Brandta w Radomiu, na kierunku: konserwacja rzeźby i elementów architektury. Studiowała historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W czasie studiów pełniła obowiązki prezesa  Galerii 1 im. Bogusława Słomki. Prowadzi także zajęcia z wystawiennictwa ze studentami „ProEdu” w policealnym studium fotografii w Lublinie. Pisze artykuły dla „Twórczości Ludowej”. Dla Galerii Gardzienice oraz Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” zorganizowała ponad 80 wystaw zbiorowych i indywidualnych.