Praktyki

Warsztaty Kultury przyjmują zgłoszenia studentów zainteresowanych odbyciem w naszej instytucji praktyk zawodowych. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie ankiety i rozmowa kwalifikacyjna. Ankiety rozpatrywane są na bieżąco.

W Warsztatach Kultury praktyki mogą odbywać studenci kierunków: humanistycznych, ekonomicznych, społecznych, artystycznych i informatycznych. Program, termin oraz warunki odbywania i zaliczenia praktyk zależą od opiekuna praktyk ze strony uczelni oraz z Warsztatów Kultury.

Kontakt:
Katarzyna Pudło
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: k.pudlo@warsztatykultury.pl
tel. 81 533 08 18

Ankieta praktykanta