Staże absolwenckie

Warsztaty Kultury dają szansę współpracy zaangażowanym i kreatywnym osobom, które chciałby poznać kulisy realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych i edukacyjnych.

Jeśli chcesz praktycznie wykorzystać umiejętności zdobyte na studiach oraz zyskać nowe doświadczenia w pracy w sektorze kultury zapraszamy na płatny staż absolwencki.

Staż organizowany jest przez Powiatowy lub Miejski Urząd Pracy w Lublinie, lub Urząd Pracy na terenie Województwa Lubelskiego i to od decyzji Urzędu zależy kwota wynagrodzenia stażowego, okres stażu i możliwość jego przedłużenia. Warsztaty Kultury są instytucją, która przyjmuje stażystów i daje im możliwość rozwoju oraz praktycznego wykorzystania swoich umiejętności.

Termin przyjmowania zgłoszeń jest uzależniony od terminu naboru wniosków we właściwym urzędzie pracy.

Kontakt:

Katarzyna Pudło

Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: k.pudlo@warsztatykultury.pl
tel. 81 533 08 18