Zgłoszenia

Osoba chcąca podjąć staż w Warsztatach Kultury musi spełniać jednocześnie następujące kryteria:

  • być absolwentem studiów magisterskich lub licencjackich
  • mieć nieukończony 27 rok życia
  • być zarejestrowanym w Miejskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie, lub we właściwym ze względu na adres zameldowania Urzędzie Pracy na terenie województwa lubelskiego.

Osoby spełniające te kryteria powinny wypełnić ankietę stażysty on-line. Do ankiety należy dołączyć swoje aktualne CV (link np. do wetransfer).

Po przeanalizowaniu Twojej ankiety skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

Ankieta stażysty