Wolontariat

Niezależnie od trwającego programu Wolontariusz Kultury zapraszamy chętnych w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Jeśli jesteś osobą dysponującą wolnym czasem, komunikatywną, odpowiedzialną, potrafiącą i lubiącą pracować zespołowo zapraszamy Cię do rozpoczęcia przygody z wolontariatem przy projektach kulturalnych realizowanych przez Warsztatach Kultury.

Wolontariat daje możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie podstaw organizacji, produkcji i promocji wydarzeń artystycznych oraz realizacji projektów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wolontariusze Warsztatów Kultury mogą bezpłatnie uczestniczyć we wszystkich aktualnie organizowanych przez nas przedsięwzięciach. Umożliwiamy także indywidualny dostęp do archiwum Warsztatów oraz mini – biblioteki, gdzie kolekcjonujemy fachową literaturę z zakresu animacji kultury, zarządzania kulturą oraz historii kultury i sztuki.

Wydarzenia międzynarodowe organizowane lub współorganizowane przez Warsztaty Kultury:

  • Noc Kultury
  • Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival
  • Carnaval Sztukmistrzów
  • Jarmark Jagielloński

Kontakt:

Katarzyna Pudło

Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: k.pudlo@warsztatykultury.pl
tel. 81 533 08 18