Zakres działań wolontariuszy

Zakres działań wolontariuszy obejmuje przede wszystkim:

  • w ramach wydarzeń bieżących w siedzibie Warsztatów Kultury:

– obsługę administracyjną i pomoc w pracach biurowych;

– współpracę przy redakcji tekstów i tłumaczeniach;

– współpracę przy działaniach związanych z promocją (przygotowywanie i dystrybucja materiałów);

– opiekę nad projektami wystawienniczymi;

– sporządzanie dokumentacji filmowej lub fotograficznej.

  • w ramach wydarzeń plenerowych:

– obsługa punktów informacyjnych;

– obsługa scen muzycznych/teatralnych itp.

– pomoc przy obsłudze technicznej;

– opieka nad gośćmi/artystami.