Zgłoszenia

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line.

W czasie trwania wolontariatu nie zapewniamy gratyfikacji finansowych, zwrotów kosztów podróży, zakwaterowania. Nie mamy też możliwości fundowania stypendiów.

Rekrutacja wolontariuszy do poszczególnych wydarzeń będzie na bieżąco ogłaszana na stronie Warsztatów Kultury.

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu:

Adres zamieszkania:

Data urodzenia:

Kierunek i rok studiów, nazwa uczelni / nazwa szkoły / wykonywana praca:

Języki obce (przy każdym podaj stopień zaawansowania: zaawansowany, średni, podstawowy):

Obsługa komputera (określić jakimi programami i w jakim stopniu się posługujesz):

Doświadczenie w działalności kulturalnej (proszę opisać w kilku zdaniach):

Inne cenne umiejętności przydatne w pracy w instytucji kultury (np. umiejętności plastyczne, menadżerskie, pracy w grupie, organizacyjne):

Zainteresowania:

Czy pracowałeś/aś już jako wolontariusz? (jeśli tak, napisz gdzie i opisz na czym ta praca polegała):

Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem w Warsztatach Kultury?:

Jakie są Twoje oczekiwania odnośnie pracy wolontariusza w Warsztatach Kultury?:

Czy chcesz pracować przy konkretnym projekcie realizowanym przez Warsztaty Kultury? Jeśli tak, jakim?:

Kiedy i w jakich godzinach jesteś dyspozycyjny/na?: