Wspierają nas

Realizacja projektów kulturalnych na tak dużą skalę byłaby wyjątkowo trudna bez wsparcia licznych instytucji, organizacji i firm prywatnych.

Z radością prezentujemy naszych grantodawców, sponsorów i partnerów medialnych.

Dziękujemy!