Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa od początku istnienia Warsztatów Kultury jest jednym z najważniejszych elementów strategii rozwoju. Od kilku lat staramy się wypracować metody współpracy, przede wszystkim, z naszymi sąsiadami ze Wschodu. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów współpracy kulturalnej z naszymi partnerami z Ukrainy, natomiast od momentu włączenia Warsztatów Kultury do europejskiej sieci współpracy Trans Europe Halles, nasze projekty zaczęły wybiegać nie tylko poza granice Schengen, ale również zaistniały w Unii Europejskiej.

Międzynarodowa współpraca kulturalna prowadzona przez Warsztaty Kultury przebiega na kilku poziomach – z jednej strony jest to współkształtowanie polityki kulturalnej w regionie transgranicznym z naszymi najbliższymi sąsiadami – Ukrainą i Białorusią oraz w rejonie Partnerstwa Wschodniego, z drugiej działalność w międzynarodowych sieciach zrzeszających operatorów kultury, czy też podtrzymywanie stałej współpracy z regionami lub pojedynczymi miastami w Europie. Efekty tych działań to udział lubelskich artystów i menadżerów kultury w licznych projektach międzynarodowych, wymiany kulturalne, rezydencje, projekty edukacyjne, platformy internetowe.

Głównymi celami Warsztatów Kultury w strategii współpracy międzynarodowej są:

  • tworzenie partnerstw na poziomie Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego,
  • włączanie Warsztatów Kultury do sieci europejskich, jak i tworzenie nowych,
  • umożliwienie mobilności artystów, animatorów, menadżerów kultury, wolontariuszy w obszarze UE i PW,
  • tworzenie i wdrażanie nowych projektów kulturalnych opartych o współpracę i nastawionych na budowanie wspólnej przestrzeni kulturowej,
  • pozycjonowanie Warsztatów Kultury na arenie europejskiej,
  • tworzenie i wdrażanie strategii promocji międzynarodowej.