Projekty współpracy o zasięgu międzynarodowym

Projekty międzynarodowej współpracy kulturalnej o charakterze dwustronnym lub wielostronnym to najczęstsza forma współpracy z zaprzyjaźnionymi miastami i regionami lub też z organizacjami, których misja i cele zbliżone są do założeń i zainteresowań kulturalnych czy artystycznych Warsztatów Kultury. Współpraca taka umożliwia zaprzyjaźnienie się z partnerami, poznanie specyfiki ich pracy oraz oczekiwań, tworzenie wspólnej długotrwałej współpracy na różnych poziomach zarówno administracyjnym, jak i programowym.

Jesteśmy organizatorem lub partnerem projektów, które w twórczym procesie i działaniu łączą artystów, menadżerów kultury czy wolontariuszy z różnych krajów. Warsztaty bardzo chętnie zapraszają artystów zagranicznych do udziału w wydarzeniach już istniejących, i tworzą nowe działania z partnerami, których łączą dobre relacje, zaufanie i miła atmosfera współpracy.

Realizowane projekty:

Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival – umożliwia spotkanie z najciekawszymi zjawiskami muzycznymi na pograniczu gatunków, tradycji i wpływów kulturowych, oferuje muzykę ambitną, nietuzinkową, poszukującą nowych rozwiązań. To jedno z  najbardziej inspirujących i odkrywczych wydarzeń muzycznych w Polsce, które pozwala usłyszeć w sercu Lublina światowe gwiazdy i muzyczne odkrycia. Inne Brzmienia to nie tylko muzyka. Bogaty i wielowątkowy program obfituje również w wydarzenia dla miłośników ambitnego kina, literatury i sztuki współczesnej, a najmłodsi uczestniczą w przygotowanych specjalnie z myślą o nich Małych Innych Brzmieniach.

Carnaval Sztukmistrzów – odwraca zastane porządki, zaciera podział pomiędzy widownią i sceną, bawi do łez, szokuje i wzrusza. To czas wielkich widowisk z pogranicza nowego cyrku, teatru i sztuki alternatywnej w przestrzeni miasta; unikatowe wydarzenie łączące nowoczesny nurt sztuki z wielokulturową tradycją Lublina. Na czas Carnavalu do Lublina zjeżdżają artyści i specjaliści sztuki cyrkowej z całego świata, którzy oprócz magicznych, zapierających dech w piersiach spektakli i widowisk prowadzą cykle warsztatów dla profesjonalistów oraz dla początkujących adeptów tej dziedziny sztuki, a publiczność zapraszają do oderwania się na chwilę od codzienności i wzięcia czynnego udziału w przedstawieniach.

Jarmark Jagielloński – kusi oryginalną sztuką ludową i pięknym rękodziełem, jednoczy ludzi, którzy dzielą się swoją pasją, przeplata tradycję ze współczesnością i zabawę z edukacją. To spotkania, opowieści, wystawy, spektakle, warsztaty, koncerty i słynne już potańcówki pod gwieździstym niebem. Podczas Jarmarku uliczki Starego Miasta zapełniają się straganami, na których swoje wyroby prezentują zaproszeni artyści i rzemieślnicy z Polski, Ukrainy, Słowacji, Białorusi i Litwy.

Miesięcznik wymiany idei kulturaenter.pl – magazyn internetowy, wydawany od lipca 2008 roku, jest platformą wymiany opinii o kulturze w każdym jej przejawie. Ze szczególną uwagą śledzi wydarzenia u naszych wschodnich sąsiadów. Sprawy ważne komentuje stosunkowo prostym językiem. Wszystkie teksty są bogato ilustrowane. Zdjęcia stanowią integralną część treści.

Rezydencje LSS – to interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt wykorzystujący przestrzeń publiczną jako miejsce współuczestnictwa i współdziałania. Poprzez działania lokalne, rezydencje artystyczne, projekt ma na celu budowanie dialogu między lokalną społecznością zamieszkującą dzielnice Lublina, a artystami i animatorami kultury z Polski i krajów europejskich.

Projekty archiwalne:

ABCDESIGN – projekt stworzony we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych i Szkołą Architektury w Bergen (Norwegia) składał się z dwóch współzależnych i równolegle realizowanych części: warsztatowej poświęconej adaptacji przestrzeni Warsztatów Kultury w Lublinie oraz części wykładowej, edukacyjnej poświęconej zagadnieniom poruszanym podczas warsztatów, która miała charakter otwarty. Wykłady podzielono tematycznie, zgodnie z najistotniejszymi obszarami przeobrażania miejsca, a prowadzili je znani specjaliści w tym: prof. Władysław Pluta i Szymon Kiwerski, prof. Svein Hatløy, Michał Pawlik i Grzegorz Wolański oraz Paweł Mikosz i Michał Kracik.

Trans_Misja_Lublin_Ukraina – czyli inspirowanie obiegu kultury ponad granicami – w ramach której zrealizowane zostały projekty:

  • Fort Missia Międzynarodowy Festiwal Sztuki – prezentacja interdyscyplinarnych projektów z Lublina
  • Ukraiński Zriz – największa wystawa ukraińskiej kolekcji sztuki współczesnej w Polsce
  • L² – druga odsłona – międzynarodowe warsztaty improwizacji teatralnej
  • Siła Sztuki – największa wystawa polskiej kolekcji sztuki współczesnej na Ukrainie
  • Tydzień Sztuki Aktualnej – prezentacja współczesnych trendów w polskiej sztuce wizualnej
  • Jazz Bez – festiwal jazz łączący 15 miast z Polski Wschodniej i Ukrainy

Spotkania Opowiadaczy Słowodaję – święto mądrości słowa zawartej w niezwykłych historiach przedstawianych przez opowiadaczy z kraju i ze świata oraz artystów działających w ramach ruchu odnowy tradycji opowiadania historii czyli storytelling revival. W ramach festiwalu gościliśmy na scenie Warsztatów Kultury: Janet Blake czołowa opowiadaczka historii z Afryki, Karaibów i krajów arabskich; Pepe Cabana Kojachi peruwiański opowiadacz pochodzenia japońskiego, który kultywuje starą japońską technikę opowiadania kamishibai i jej nowszą wersję bajkoshibai oraz Laurence Benedetti – francuska mistrzyni opowiadania.

Festiwal Kultury Iberyjskiej Fiesta Alegria – to interdyscyplinarne wydarzenie promujące różnorodność i piękno kultur Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej. W ramach festiwalu staraliśmy się pokazać różne oblicza kultury iberyjskiej, a także powiązania tej kultury z Ameryką Południową. Festiwal obejmował prezentacje muzyki, teatru, kina iberyjskiego, warsztaty i spotkania z literaturą.

Dramatyczne zamiany klimatu i Afryka – w ramach międzynarodowego tego międzynarodowego projektu w Berlinie (Teatr Berliner Compagnie), Brnie (Teatr Polárka) i Lublinie (Teatr In Spe) powstały spektakle skupiające się na temacie wpływu zmian klimatycznych na życie ludzi w Europie i Afryce. Wszystkie zostały zaprezentowane publiczności w ramach przeglądu, który miał miejsce w Warsztatach. Przegląd ten był okazją do porównania świadomości trzech europejskich społeczeństw dotyczącej katastrofy klimatycznej oraz tradycji teatralnych tych krajów.

Lublin i San Sebastian na drodze do Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – celem projektu było pogłębienie i rozwijanie współpracy społeczno — kulturalnej pomiędzy obydwoma miastami w aspekcie ich starań o ten tytuł ESK. Projekt został zrealizowany we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Lublin i Fundacją Kultura Enter i Urzędem Miasta San Sebastian. W ramach projektu odbyły się wymiany młodzieżowe.

Mindware – technologie dialogu – to program rezydencyjny zorganizowany w Lublinie w ramach programu kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011, składał się z serii wydarzeń artystycznych i teoretycznych odbywających się w przestrzeni miasta, instytucjach kultury i obiektach użyteczności publicznej. Idea projektu, a także nowa kategoria mindware, odnoszą się do refleksji nad rozwojem technologicznym i cywilizacyjnym poprzez działania kulturotwórcze, artystyczne i społeczne. Artyści z całej Europy m.in. z Gruzji, Izraela, Polski, Serbii, Słowenii, Szwajcarii i Ukrainy, zgłosili swoje koncepcje w otwartym naborze internetowym, a następnie zrealizowali je i osadzili w lubelskim kontekście w wyniku pobytów rezydencyjnych.