Wschód Kultury – zgłoś się!

thumbnail

W dniach 1-6 października 2013 w Lublinie odbędzie się festiwal Integracje-Mediacje oraz Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” w ramach projektu współpracy trzech miast Polski Wschodniej „Wschód Kultury” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału zarówno w Kongresie jak i w festiwalu.

Kultura dla Partnerstwa Wschodniego

Zapraszamy do wzięcia udziału w kongresie „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” doświadczonych praktyków kultury, menadżerów, artystów, a także samorządowców i urzędników odpowiedzialnych za tworzenie polityk kulturalnych, którzy spotkają się z filozofami i badaczami kultury, aby wypracować sposoby realizacji wizji wspólnej przestrzeni kulturowej: Europy bez podziału na Unię Europejską i Partnerstwo Wschodnie.

Wśród obszarów tematycznych kongresu znajdują się zagadnienia związane z prowadzeniem współpracy pomiędzy twórcami kultury, samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi (blok „Kultura zaangażowana społecznie”), rozwojem przemysłów kreatywnych i ekonomiki kultury, finansowaniem kreatywności, przechodzeniem od art & business do culture & business (blok „Kultura dla rozwoju”) czy wykorzystaniem nowych technologii w praktykach kulturowych, ujęciem kultury jako środowiska komunikacji i mediów oraz kształceniem kompetencji związanych z nowymi mediami (blok „Kultura nowych technologii”).

Wszystkie informacje na temat rejestracji, formularz online oraz program dostępne są na stronie kongresu. Rejestracja na Kongres trwa tylko do 31 sierpnia 2013.

Integracje – Mediacje

Kongres będzie również miejscem konkretnych działań artystycznych podczas Festiwalu „Integracje – Mediacje”. To prezentacje artystyczne, pokazy najlepszych praktyk ukazujących różnorodność współczesnych kultur każdego z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Lublin chce porwać Europę na Wschód, przypominając o wspólnocie korzeni cywilizacyjnych i odwołując się do solidarności społecznej, która jest jedną z fundamentalnych wartości europejskich. Dokonując tego porwania, Lublin zbliży Unię Europejską z Europą Wschodnią, ukaże jej wspaniałe tradycje duchowe i dzisiejszy wielki potencjał dla współpracy kulturalnej, rozładuje lęki i uprzedzenia zapieczętowane po obu stronach, odczaruje granicę rozdzielającą te dwa światy – i zaczaruje Zachód oryginalnymi wizjami artystycznymi. W duszy „Starej Europy” Lublin przebudzi tęsknotę za Wschodem, żywą w niej od zawsze, i stanie się partnerem w jej zaspokajaniu.

Integracje tworzą przestrzeń do wymiany idei artystycznych partnerów ze Wschodu i Zachodu Europy, wymiany doświadczeń i warsztatu twórczego, wreszcie – do realizacji wspólnych projektów zarówno artystycznych jak i społeczno-kulturowych.

Integracje to poszukiwanie nowej formuły festiwalu. Zmierzają ku temu, co w kulturze nowe, rozwojowe, korespondujące z przemianami współczesnego świata, a bardziej jeszcze wyprzedzające te przemiany.

wschodkultury.eu

Rozpoczynamy otwarty nabór, w którym możesz zgłosić się do udziału w projektach realizowanych w ramach Wschodu Kultury i stworzyć z nami program tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

ALFABETY(zmy)

W skład projektu wejdą warsztaty, publikacja oraz wystawa poświęcone sztuce mediów. Do udziału zapraszamy naukowców (kulturoznawców, socjologów, lingwistów, teoretyków sztuki, mediów, komunikacji, antropologów), artystów (designerów, artystów wizualnych, typografów, projektantów DTP i webowych, filmowców), dziennikarzy i animatorów kultury – wszystkich chętnych, którzy mają ochotę skomentować w dowolny sposób medialne alfabety i obyczaje.

Ogłaszamy trwający do końca sierpnia nabór otwarty na różne medialne formy i języki wypowiedzi (klipy audio i video, infografiki i projekty designerskie, zdjęcia, eseje, komentarze, studia przypadków, instalacje i obiekty artystyczne) będące impresjami i/lub krytycznymi komentarzami na temat.

Zebrane materiały posłużą jako zasoby, które pokażemy i przepracujemy w ramach warsztatów designerskich podczas festiwalu. Podczas warsztatów projektanci i teoretycy będą wspólnie szukać/projektować formę łączącą zebrane wypowiedzi i języki. W ramach projektu wydamy książkę poświęconą tematyce sztuki mediów a na bazie klipów zrealizujemy dokument filmowy.

EASTREET

Eaststreet to pierwsza tak duża zbiorowa prezentacja fotografii ulicznej artystów z Europy Wschodniej, ze szczególnym ukierunkowaniem na kraje Partnerstwa Wschodniego.

Wystawa ma na celu zebranie i zaprezentowanie zbiorowego portretu człowieka w przestrzeniach publicznych Europy Wschodniej oraz znaleźć odpowiedź na pytania: jakim przemianom i interakcjom one podlegają; jak człowiek kształtuje swoje otoczenie, a jak ono wpływa na jego życie; co kryje się “pod powierzchnią” codzienności. Formuła fotografii ulicznej idealnie przystaje do tej tematyki, ale w tym przypadku nie jest rozumiana ściśle i konserwatywnie – na wystawie znajdzie się miejsce również dla szeroko rozumianego dokumentu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania swoich prac w otwartym naborze trwającym do 25 sierpnia. Wybrane fotografie zostaną profesjonalnie przygotowane do ekspozycji i zaprezentowane podczas wystawy w nowo otwartym budynku Centrum Kultury w Lublinie. Wystawie towarzyszyć będzie specjalny katalog z informacjami o prezentowanych autorach oraz dyskusja na temat fotograficznej dokumentacji przestrzeni publicznej.

Więcej szczegółów oraz wszystkie bieżące informacje na temat kongresu i festiwalu można znaleźć na stronie http://epccongress.eu/ i www.wschodkultury.eu