WSCHÓD KULTURY

thumbnail

Wschód Kultury – współpraca kulturalna miast Polski Wschodniej.

22 maja w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się konferencja prezentująca nowy projekt kulturalny – Wschód Kultury. W konferencji wzięli udział Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krzysztof Dudek – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku, Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin.

Wschód Kultury,to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta: Białystok, Lublin oraz Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł.

Organizatorami projektu są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Miasta Białegostoku, Urząd Miasta Lublin oraz Urząd Miasta Rzeszowa. Podczas konferencji podpisana została przez organizatorów deklaracja współpracy przy rozwijaniu i realizowaniu Wschodu Kultur. Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślił siłę kultury jako lokomotywy i dźwigni w działaniach społecznych. Podkreślił wagę komunikowania się z młodymi ludźmi w obszarze sztuki oraz inwestycji w edukację kulturalną.

Program artystyczny projektu będzie się opierał przede wszystkim na inicjatywach lokalnych operatorów kultury i artystów, wymianie projektów artystycznych między miastami, a także wspólnych projektach realizowanych z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego. Współpraca z krajami Partnerstwa Wschodniego ma pokazać ich potencjał, a także być inspiracją dla uczestników festiwali, animatorów, artystów, organizacji pozarządowych. Projekt odbywać się będzie w trzech odsłonach:

Wschód Kultury z programem startuje pod koniec czerwca. Prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc wskazał, iż działając wspólnie budujemy kulturowe mosty porozumienia, już nie tylko między trzema miastami projektu, ale także ponad granicami, konkretnie wschodnią granicą naszego państwa.
Wiceprezydent Rzeszowa – Stanisław Sienko przedstawił program „Europejskiego Stadionu Kultury”, w ramach którego w dniach 28-30 czerwca 2013 roku odbędą się m.in. koncert główny „Zjednoczeni w różnorodności” na Stadionie Miejskim, transmitowany przez TVP, którego główną gwiazdą będzie niemiecka formacja Guano Apes. Niepowtarzalna, międzynarodowa współpraca sceniczna nastąpi pomiędzy wykonawcami: Zakopower & SunSay, Hey & Jimi Tenor & Kabu Kabu, Voo Voo & Alim Qasimov, Myslovitz & NRM, Julia Marcell i Alina Orlova, Coma ze wspomnianym Guano Apes. Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, to także projekty międzynarodowe: 4. edycja festiwalu No Border, projekty koncertowe „Klezmer & World” i „Jazz & Hip Hop, jak również projekcje filmów z Europy Wschodniej, projekty teatralne, kulinarne, audio-wizualne oraz instalacje artystyczne zlokalizowane w przestrzeni miejskiej. Na Rynku będzie funkcjonował klub festiwalowy. W budynku Estrady Rzeszowskiej oficjalnie rozpocznie działalność inkubator kultury.

Pod koniec września Wschód Kultury odbędzie się w Białymstoku. Prezydent Białegostoku – Tadeusz Truskolaski podkreślił, że kultura jest tą dziedziną, która w doskonały sposób pozwala niwelować bariery i tworzyć przestrzeń do dyskusji i porozumienia, a to jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury – Grażyna Dworakowska zaprezentowała festiwal „Inny Wymiar”. W programie festiwalu m.in.: koncert zespołu Troitsa (Białoruś), 11 spektakli teatralnych w tym Spektakl „Majtki” białoruskiego dramaturga Pawła Priażki, wystawa laureatów „Nagrody Malewicza”, przegląd filmowy „Sąsiedzi”, poświęcony grupom narodowościowym tworzącym historię Białegostoku. Inny Wymiar Społeczności to cykl działań poświęconych kulturze Tatarów, a w ramach Innego Wymiaru Mody odbędzie się specjalny pokaz, podczas którego zostaną zaprezentowane autorskie projekty z Białorusi, Ukrainy, Gruzji i Polski. Planowany jest także duży spektakl plenerowy, którego inicjatorem i twórcą oprawy plastycznej będzie wybitny malarz Leon Tarasewicz.

Trzecią, ostatnią w tym roku odsłoną Wschodu Kultury, będzie lubelski festiwal „Integracje – Mediacje”. Do Lublina na początek października zaprosił Prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Zaznaczył, że program festiwalu realizowany jest przez różne środowiska kulturalne począwszy od instytucji kultury, poprzez organizacje pozarządowe jak również środowiska naukowe i samorządowe. Lublin od wielu lat jest liderem w budowaniu relacji z krajami Partnerstwa Wschodniego, czego owocem jest Centrum Kompetencji Wschodniej stworzone przez agendę ONZ. Podczas Festiwalu w Lublinie zaprezentowane zostanie współczesne oblicze kultury krajów Europy Wschodniej. Rafał Koziński – z Warsztatów Kultury w Lublinie przedstawił program festiwalu „Integracje-Mediacje’’. W programie m.in.: II Triennale Ukraińskiej Sztuki – 50 najlepszych artystów sztuk wizualnych z Ukrainy, występy najważniejszych zespołów teatru tańca z Białorusi, czterodniowy cykl koncertów Wschodnie Dźwięki, czyli muzyka Kaukazu, Gruzji w dialogu z polskimi artystami. Program Wschodu Kultury w Lublinie zostanie wzbogacony o Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”, będący debatą ponad 300 intelektualistów i praktyków kultury – jak rozwijać partnerstwo wschodnie o wymiar kulturowy.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Pełen program na www.wschodkultury.eu oraz www.facebook.com/wschodkultury.