Współpraca pomiędzy Katowicami i Lublinem

thumbnail

List intencyjny o współpracy
pomiędzy Miastami Katowice i Lublin

Władze Miasta Katowice reprezentowane przez
Piotra Uszoka, Prezydenta Miasta

oraz

Władze Miasta Lublin reprezentowane przez
Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta

deklarują zgodnie co następuje:

     Katowice i Lublin to miasta traktujące kulturę jako jeden z najważniejszych czynników rozwoju. Tylko w ten sposób wkład Katowic i Lublina w kulturę Europy i Unii Europejskiej będzie twórczy i innowacyjny oraz wyzwoli potencjał silnych, dynamicznych i otwartych miast Polskich, przyczyniając się do podniesienia poziomu życia mieszkańców. Właśnie w ten sposób możemy wrócić do pierwszego szeregu centrów europejskich i przezwyciężyć wieloletnie zaniedbania, jakie dotknęły naszą część kontynentu.

     Władze naszych miast deklarują chęć wieloletniej współpracy w obszarze kultury, której kulminacją będą obchody 150-lecia Katowic w roku 2015 oraz obchody 700-lecia Lublina w roku 2017. Współpraca oparta będzie o realizację wspólnych projektów artystycznych, wzajemną promocję miast oraz współtworzenie nowej jakości miejskich polityk kulturalnych w Katowicach i Lublinie.

     Polska walczy dziś o swoje miejsce na kulturalnej mapie Europy. Kultura, jako jeden z najważniejszych kapitałów rozwojowych współczesnego świata, może przesądzić o naszym wspólnym sukcesie.

     Dlatego władze Lublina i Katowic wyrażają zgodną wolę współpracy na rzecz rozwoju kultury Polskiej.