Miastoczułość: Mury empatii. Dlaczego dobrzy ludzie wywołują wojny. Dynamika rozpoznawania, analizowania i rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w przestrzeni publicznej.

event thumbnail

Kiedy: 27 listopada 2019, godz. 9.30-15.30
Gdzie: Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a – pracownia medialabowa, I piętro
Zapisy: zapisy przez formularz rejestracyjny dostępny na warsztatykultury.pl, udział bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników warsztatów na podstawie informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym.

Praktyczny warsztat nabywania kompetencji w zakresie zarządzania komunikacją trudną i konfliktami w przestrzeni wspólnoty miejskiej. Uczestnicy i uczestniczki poznają dynamikę powstawania konfliktów, sygnały je poprzedzające i ścieżki rozwiązywania sytuacji trudnych. Nauczą się też działań profilaktycznych w tym obszarze i zasad prawidłowej komunikacji. Poznają również mechanizmy funkcjonowania ludzkich umysłów w sytuacjach konfliktowych a także zrozumieją jak automatyczne strategie obronne przeszkadzają w nawiązaniu prawidłowej komunikacji. Następnie wyćwiczą podstawowe sposoby przechodzenia od automatycznych reakcji do refleksyjnych rozwiązań. 

Prowadzenie: Marcin Ilski – trener myślenia systemowego i krytycznego oraz specjalista w zakresie dynamiki konfliktów. Zajmuje się również ramowaniem językowym w ujęciu Georga Lakoffa. Prowadzi szkolenia i warsztaty od 20 lat. Współpracownik m.in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Cricoteki, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Warsztatów Kultury w Lublinie.

 

FORMULARZ ZAPISÓW: