Patterns of Europe | Praca metodą projektu

event thumbnail

W zakres zajęć wchodzi przekazanie wiedzy i umiejętności myślenia i pracy metodą projektową, tzn. sposób realizacji planów związanych z prowadzoną działalnością poprzez przygotowanie, realizację i ewaluację projektów. Zajęcia będą oparte na metodologii zarządzania cyklem projektu (PCM – project cycle mangement) i będą miały charakter warsztatowy. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak dokonać analizy otoczenia, zidentyfikować problem, wybrać grupę docelową, jak określić cele ogólne, szczegółowe, zakładane rezultaty, jak sprecyzować działania. Ważnym elementem zajęć będzie wskazanie potencjalnych źródeł finansowania ze środków zewnętrznych, w tym europejskich. Znaczna część warsztatów będzie poświęcona finansowej stronie projektów – tj. jak dobrze przygotować budżet, jak finansowo zarządzać projektem, jak zminimalizować zagrożenie utraty płynności. Poruszane będą także problemy identyfikacji i zarządzania ryzykiem oraz ewaluacji projektu.

.
NA WARSZTATY ZAPRASZAMY TAKŻE GRAFIKÓW I PROJEKTANTÓW

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Materiały niezbędne do realizacji warsztatów zapewnia organizator. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.

.

Warsztat poprowadzi Wojciech Goleman – z wykształcenia historyk – studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i mediewistykę na Central European University w Budapeszcie. Odbył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu, Master of Business Administration oraz sieci komputerowych.

W praktyce menadżer projektów dotyczących współpracy międzynarodowej i kultury. Współautor kilku dokumentów strategicznych nt. współpracy polsko-białorusko-ukraińskiej oraz polsko-słowackiej. Specjalista od funduszy unijnych i środków pomocowych, zwłaszcza dotyczących Pogranicza polsko-białorusko-ukraińsko-słowackiego. Przygotowywał, realizował lub uczestniczył jako ekspert w kilkudziesięciu projektach.

W latach 2006 – 2013 związany był z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (od 2007 zastępca dyrektora ds. administracyjnych), gdzie m.in. był odpowiedzialny za realizację projektu „Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach”, obejmującego renowację obiektów kompleksu pałacowego w Gardzienicach i ich adaptację do celów kulturalnych i edukacyjnych.

Aktualnie związany z Warsztatami Kultury w Lublinie jako kierownik Działu Administracyjnego.

.

Warsztaty Patterns of Europe | Wzory Europy podzielone są na trzy moduły:

WARSZTATY DLA PROJEKTANTÓW

Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego
25-26 października 2014
prowadzi: Agnieszka Ławicka
więcej informacji>>>
Skuteczna promocja i komunikacja w sektorze kreatywnym
8-9 listopada 2014
prowadzi: Piotr Partyka
więcej informacji >>>
Tworzywo projektowania – od pomysłu do realizacji
15-16 listopada 2014
prowadzi: Jan Stankiewicz
więcej informacji >>>

WARSZTATY DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH

Prawo autorskie w twórczości ludowej
8-9 listopada 2014
prowadzi: Piotr Łada
więcej informacji >>>
Praca metodą projektu
15-16 listopada 2014
prowadzi: Wojciech Goleman
więcej informacji >>>
Jak sprzedawać, aby się nie sprzedać? – twórca ludowy na rynku
22-23 listopada 2014
prowadzi: Agata Etmanowicz
więcej informacji >>>

WARSZTATY MIĘDZYSEKTOROWE
(dla twórców ludowych, projektantów, artystów, uczniów i studentów kierunków artystycznych)

Pierwszeństwo zgłoszeń dla osób, które wezmą udział także w szkoleniu “Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego” w dniach 25-26 października 2014.

Wzornik Lubelski – warsztat projektowania graficznego
22-23 listopada 2014
prowadzą: Idalia Smyczyńska i Kamil R. Filipowski
więcej informacji >>>
Pomiędzy formą a użytecznością – dekonstrukcja przedmiotów
29-30 listopada 2014
prowadzą: Anna Kotowicz-Puszkarewicz i Artur Puszkarewicz
więcej informacji >>>
Nie święci garnki lepią – warsztat projektowania ceramiki
6-7 grudnia 2014
prowadzą: Agnieszka Fornalewska, Piotr Skiba, Robert Jehn–Olszewski
więcej informacji >>>
Pamiątka z Lublina – warsztat metodą design thinking
13-14 grudnia 2014
prowadzi: Piotr Wojciechowski
więcej informacji >>>

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.