Stwórz mapping na Noc Kultury! | Konkurs

event thumbnail

Podczas Nocy Kultury 2018 mogliśmy podziwiać mapping na fasadzie budynku Poczty Polskiej przy Placu Litewskim. W tym roku mapping, również podczas lubelskiej Nocy Kultury (1/2 czerwca 2019) pojawi się na Pałacu Czartoryskich w Lublinie. Być może zobaczymy zmieniające się cienie na obiekcie, poruszające się elementy architektury, zmiany kolorów, ruchome elementy – to zależy tylko od Was. Właśnie rusza konkurs mający wyłonić autorów prezentowanych w najbardziej magiczną noc w Lublinie mappingów.

Mapping to audiowizualny pokaz wyświetlany na istniejącym trójwymiarowym obiekcie, magia i wielkie emocje, czasem nawet subiektywne odczucie iluzji np. walącego się budynku! Podczas tegorocznej Nocy Kultury będziemy mogli podziwiać go na Pałacu Czartoryskich. Budynek znajduje się we wschodnim narożniku Placu Litewskiego. Został wybudowany w stylu barokowym w drugiej połowie XVII wieku, według projektu Tylmana z Gameren. Jest to średniej wielkości gmach z wmurowanymi w fasadę krużgankami i przepięknym portykiem nad wejściem.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów techniki mappingowej do zgłoszenia swojej pracy w konkursie. Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane na pokazie podczas Nocy Kultury, a autor najlepszej z nich otrzyma nagrodę w wysokości 5000 zł. Zależy nam, żeby animacja wiązała się z zakresem tematycznym wydarzenia – ma nawiązywać do hasła „MiastOpowieść” oraz być dynamiczna.

Jury będzie oceniało prace pod względem dopasowania do architektury i spójności estetycznej i dramatycznej całej pracy. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele kolektywu kilku.com, autorzy mappingu prezentowanego podczas Nocy Kultury 2018 roku na budynku Poczty Polskiej.

Animacja zgłoszona do konkursu powinna być dostosowana do „matrycy” udostępnionej przez nas na początku kwietnia. Na zgłoszenia czekamy do 15 maja. Rozdzielczość animacji to 1200×1920 pixeli fullHD. Rozszerzenie: MOV, 25f/s, kodek H264 lub dxv. Czas trwania animacji to minimum 2, a maksymalnie 20 minut, ale zastrzegamy sobie prawo, by poprosić autora o skrócenie pracy, ze względu na dużą ilość zgłoszeń.

Czas projekcji i rozstrzygnięcie konkursu: Noc Kultury 1/2 czerwca 2019
Miejsce projekcji / budynek konkursowy: fasada Pałacu Czartoryskich w Lublinie
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 maja
Dla kogo: konkurs przeznaczony dla osób pełnoletnich, twórców indywidualnych i grup
Nagroda: 5000 netto
Miejsce składania/nadsyłania prac: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin, lub: info@nockultury.pl
Niezbędne dokumenty do pobrania: Matryca oraz Regulamin konkursu