Patterns of Europe | Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego

event thumbnail

Lubelszczyzna stanowi terytorium zróżnicowane zarówno pod względem fizjograficznym, geograficznym, jak i etnograficznym. Od najdawniejszych czasów obszar ten zamieszkiwały różne związki plemienne i grupy etniczne, które posiadały odrębne tradycje. Widoczne jest to zarówno w kulturze materialnej (np. budownictwo, tkactwo), jak i w kulturze duchowej (obrzędy, stroje, plastyka zdobnicza). Peryferyjne położenie Lubelszczyzny w stosunku do Polski centralnej w dużej mierze przyczyniło się do zachowania pewnych tradycyjnych form kultury ludowej jeszcze do czasów II wojny światowej, ponieważ wszystkie zmiany zachodziły tu dużo wolniej niż w innych regionach.

Podczas szkolenia będzie można bliżej zapoznać się (m.in. poprzez zwiedzenie wystaw) z dziedzictwem kulturowym i sztuką ludową regionu lubelskiego, szczególnie na przykładzie dziedzin, m.in.:  tkactwa i strojów ludowych, garncarstwa, kowalstwa, wycinankarstwa. Przykłady ornamentów i wzorów obecnych na prezentowanych eksponatach, uzupełnione zostaną także innymi ciekawymi przykładami, m.in. symbolami z pisanek.

Uczestnicy szkolenia odbędą etnograficzną podróż po regionie, zbierając inspiracje do działań projektowych, jakie realizowane będą podczas warsztatów międzysektorowych.

.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Materiały niezbędne do realizacji warsztatów zapewnia organizator. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.

WSZYSTKIE MIEJSCA SĄ ZAREZERWOWANE

.

Warsztat poprowadzi Agnieszka Ławicka – pracownik (od 2000 r.) i kierownik  (od 2006 r.) Działu Etnografii Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Z wykształcenia etnolog o specjalizacji antropolog kultury (Uniwersytet Łódzki w Łodzi) oraz muzealnik (Podyplomowe Studium Muzeologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Autorka i współautorka wystaw związanych z dziedzictwem kulturowym i sztuką ludową Lubelszczyzny. Współpracuje z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Oddziałem PTTK w Lublinie.

.

Warsztaty Patterns of Europe | Wzory Europy podzielone są na trzy moduły:

WARSZTATY DLA PROJEKTANTÓW

Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego
25-26 października 2014
prowadzi: Agnieszka Ławicka
więcej informacji>>>
Skuteczna promocja i komunikacja w sektorze kreatywnym
8-9 listopada 2014
prowadzi: Piotr Partyka
więcej informacji >>>
Tworzywo projektowania – od pomysłu do realizacji
15-16 listopada 2014
prowadzi: Jan Stankiewicz
więcej informacji >>>

WARSZTATY DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH

Prawo autorskie w twórczości ludowej
8-9 listopada 2014
prowadzi: Piotr Łada
więcej informacji >>>
Praca metodą projektu
15-16 listopada 2014
prowadzi: Wojciech Goleman
więcej informacji >>>
Jak sprzedawać, aby się nie sprzedać? – twórca ludowy na rynku
22-23 listopada 2014
prowadzi: Agata Etmanowicz
więcej informacji >>>

WARSZTATY MIĘDZYSEKTOROWE
(dla twórców ludowych, projektantów, artystów, uczniów i studentów kierunków artystycznych)

Pierwszeństwo zgłoszeń dla osób, które wezmą udział także w szkoleniu “Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego” w dniach 25-26 października 2014.

Wzornik Lubelski – warsztat projektowania graficznego
22-23 listopada 2014
prowadzą: Idalia Smyczyńska i Kamil R. Filipowski
więcej informacji >>>
Pomiędzy formą a użytecznością – dekonstrukcja przedmiotów
29-30 listopada 2014
prowadzą: Anna Kotowicz-Puszkarewicz i Artur Puszkarewicz
więcej informacji >>>
Nie święci garnki lepią – warsztat projektowania ceramiki
6-7 grudnia 2014
prowadzą: Agnieszka Fornalewska, Piotr Skiba, Robert Jehn–Olszewski
więcej informacji >>>
Pamiątka z Lublina – warsztat metodą design thinking
13-14 grudnia 2014
prowadzi: Piotr Wojciechowski
więcej informacji >>>

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.