Patterns of Europe | Jak sprzedawać, aby się nie sprzedać? – twórca ludowy na rynku

event thumbnail

Jak i gdzie poszukiwać klientów dla własnej działalności? Jak poruszać się na rynku? Kto może być zainteresowany zakupem tego co oferujemy? Jak komunikować się z poszczególnymi grupami odbiorców?

Podczas szkolenia można będzie dowiedzieć się więcej na temat tworzenia wizji i misji własnej działalności. Poznać metody zbierania informacji o klientach oraz ich potrzebach i motywacjach zakupowych. Warsztat posłuży też prezentacji szeregu praktycznych narzędzi biznesowych służących dokładnemu przeanalizowaniu sytuacji w jakiej się aktualnie znajdujemy, ale przede wszystkim pomoże uczestnikom zinterpretować wyniki analizy, wyciągnąć wnioski i wypracować konkretne strategie działania na przyszłość.

.
NA WARSZTATY ZAPRASZAMY TAKŻE GRAFIKÓW I PROJEKTANTÓW

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Materiały niezbędne do realizacji warsztatów zapewnia organizator. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.

 .

Warsztat poprowadzi Agata Etmanowicz – wiceprezes Fundacji Impact, popularyzatorka koncepcji audience development (rozwoju widowni) w Polsce. W latach 2003-2007 była związana z Punktem Kontaktowym ds. Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzialnym za koordynację i promocję Programu Unii Europejskiej w dziedzinie kultury – „Kultura 2000” (obecnie: „Kultura 2007-2013”) w Polsce. Była także przedstawicielem Ministerstwa Kultury w Komitecie ds. Kultury Rady UE (2004-2006) oraz Grupie Roboczej ds. Audiowizualnych Rady UE (2005).

Pracowała jako przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzającym programu UE w dziedzinie kultury – Kultura (2007-2013) i Programu Europa dla Obywateli oraz współpracowała z MKiDN jako ekspert w grupie roboczej ds. maksymalnego wykorzystania potencjału przemysłów kultury i przedsiębiorstw kreatywnych.

Jest autorką i współautorką kilku publikacji książkowych oraz artykułów z zakresu tzw. polityki kulturalnej UE, przemysłów kreatywnych, finansowania oraz prowadzenia międzynarodowych projektów kulturalnych.

Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów z różnych dziedzin sztuki oraz edukacji kulturalnej. Współpracuje z organizacjami w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultuje projekty.

Przez prawie pięć lat była związana z Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny w Warszawie, gdzie odpowiadała m.in. za koordynację współpracy międzynarodowej.

Obecnie związana z Fabryką Sztuki w Łodzi, z którą współtworzy Art_Inkubator oraz prowadzi polską części projektu Engine Room Europe realizowanego ze środków Programu Kultura (2007-2013) we współpracy z dwunastoma innymi centrami artystycznymi należącymi do sieci Trans Europe Halles. Z ramienia Fabryki Sztuki koordynuje także w Polsce ogólnoeuropejską kampanię we are more, którą prowadzi Culture Action Europe w strategicznym partnerstwie z European Cultural Foundation.

.

Warsztaty Patterns of Europe | Wzory Europy podzielone są na trzy moduły:

WARSZTATY DLA PROJEKTANTÓW

Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego
25-26 października 2014
prowadzi: Agnieszka Ławicka
więcej informacji>>>
Skuteczna promocja i komunikacja w sektorze kreatywnym
8-9 listopada 2014
prowadzi: Piotr Partyka
więcej informacji >>>
Tworzywo projektowania – od pomysłu do realizacji
15-16 listopada 2014
prowadzi: Jan Stankiewicz
więcej informacji >>>

WARSZTATY DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH

Prawo autorskie w twórczości ludowej
8-9 listopada 2014
prowadzi: Piotr Łada
więcej informacji >>>
Praca metodą projektu
15-16 listopada 2014
prowadzi: Wojciech Goleman
więcej informacji >>>
Jak sprzedawać, aby się nie sprzedać? – twórca ludowy na rynku
22-23 listopada 2014
prowadzi: Agata Etmanowicz
więcej informacji >>>

WARSZTATY MIĘDZYSEKTOROWE
(dla twórców ludowych, projektantów, artystów, uczniów i studentów kierunków artystycznych)

Pierwszeństwo zgłoszeń dla osób, które wezmą udział także w szkoleniu “Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego” w dniach 25-26 października 2014.

Wzornik Lubelski – warsztat projektowania graficznego
22-23 listopada 2014
prowadzą: Idalia Smyczyńska i Kamil R. Filipowski
więcej informacji >>>
Pomiędzy formą a użytecznością – dekonstrukcja przedmiotów
29-30 listopada 2014
prowadzą: Anna Kotowicz-Puszkarewicz i Artur Puszkarewicz
więcej informacji >>>
Nie święci garnki lepią – warsztat projektowania ceramiki
6-7 grudnia 2014
prowadzą: Agnieszka Fornalewska, Piotr Skiba, Robert Jehn–Olszewski
więcej informacji >>>
Pamiątka z Lublina – warsztat metodą design thinking
13-14 grudnia 2014
prowadzi: Piotr Wojciechowski
więcej informacji >>>

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.