Wyniki naboru ofert współpracy na Dzielnice Kultury 2018

thumbnail

Dyrektor Warsztatów Kultury w Lublinie powołał komisję (zespół do spraw oceny projektów) w składzie:

Anna Gładysz-Jasińska – Warsztaty Kultury w Lublinie
Magdalena Zaworska – Warsztaty Kultury w Lublinie
Dariusz Figura – Fundacja Teatrikon
Agnieszka Krawiec – Radio Lublin
Urszula Lewartowicz –  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Anna Lewicka – Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin

w celu dokonania oceny ofert współpracy, które wpłynęły w ramach otwartego naboru ofert współpracy na potrzeby programu „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury
w Dzielnicach Lublina” edycja 2018.

W dniu 14 maja 2018 r. komisja w wyżej wymienionym składzie spotkała się
w Warsztatach Kultury w Lublinie i potwierdziła, że w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r.  do godz. 16:00 wpłynęły 43 oferty współpracy, natomiast w dniu 27 kwietnia 2018 r. po godzinie 16:00 wpłynęły 3 oferty współpracy, w tym 45 ofert współpracy wpłynęło poprawnie do Operatora – Warsztatów Kultury w Lublinie, natomiast 1 oferta współpracy wpłynęła nieprawidłowo do Warsztatów Kultury w Lublinie i została niezwłocznie przekazana do Operatora Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”. 

Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły do Warsztatów Kultury w Lublinie w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r. (podane w przypadkowej kolejności):

 1. „Od miłości do wolności – listopadowe spotkanie muzyczno-literackie”, projektodawca: Anika Chlebik i Katarzyna Samborska, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 2. „Dawne dzieje na planszy – spotkania z grami historycznymi”, projektodawca: Filip Makówka, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 3. „Wrotków – planszowa integracja rodzinna”, projektodawca: Filip Makówka, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 4. „Warsztaty Improwizacji Głosowej”, projektodawca: Piotr Dziwura, kwota wnioskowana: 4 600,00 zł;
 5. „Wolność tworzenia”, projektodawca: Władysław Maławski, kwota wnioskowana: 4 920,00 zł;
 6. „Historia w Escape Room”, projektodawca: Bartosz Niewiadomski, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 7. „Co robisz? Pielę wspomnienia – 1918-2018 Inspiruje nas wolność”, projektodawca: Akademia Teatralno – Wokalna Jerzego Turowicza, kwota wnioskowana: 4 990,00 zł;
 8. „Kulturalne Pogotowie Opiekuńcze”, projektodawca: Edyta Lisek-Lubaś, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 9. „Jak to się robi? – warsztaty sitodruku”, projektodawca: Seweryn Chwała, kwota wnioskowana: 4 020,00 zł;
 10. „Nasza Ściana”, projektodawca: Agata Zwierzyńska, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 11. „Historia obok nas”, projektodawca: Małgorzata Karwicka, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 12. „Migiem w rytmie”, projektodawca: Rafał Lis, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 13. „Dostępny LSM”, projektodawca: Rafał Lis, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 14. „Zachować wspomnienia – patriotyczna płyta międzypokoleniowa”, projektodawca: Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 15. „Na skrzydłach wolności”, projektodawca: Paulina Zarębska-Denysiuk, kwota wnioskowana: 4 460,00 zł;
 16. „Dotknij tego, co widzę”, projektodawca: The Ignorant Schoolmaster, kwota wnioskowana: 4 934,00 zł;
 17. „Sportowy Piknik Rodzinny połączony z koncertem patriotycznym”, projektodawca: Maja Gronowska, kwota wnioskowana: 4 900,00 zł – oferta przekazana do rozpatrzenia przez Operatora DDK „Węglin”;
 18. „Kronika wspomnień z dzieciństwa”, projektodawca: Emilia Lipińska, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 19. WĘDRUJĄCE WARSZTATY ARTYSTYCZNE: „A TO POLSKA WŁAŚNIE…” projektodawca: DDK SM Czechów, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 20. „Jak poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych? Performatywne warsztaty edukacyjne dla dzieci”, projektodawca: Joanna Lewicka, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 21. „Latający Dywan”, projektodawca: ASZ DWIE – nieformalna grupa edukacyjna Anna Szary&Agata Sztorc, 4 550,00 zł;
 22. „Bohaterki z podwórka”, projektodawca: Magdalena Franczak, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 23. „PALCEM PO MAPIE”, projektodawca: Paweł Mużacz, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 24. „Kultura na wolności”, projektodawca: Emilia Lipińska, , kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 25. „TAJEMNICA STAREJ FOTOGRAFII”, projektodawca: Lucyna Szabłowska, , kwota wnioskowana: 4 380,00 zł;
 26. „NOTATKI Z FOTOGRAFII”, projektodawca: Marcin Butryn, kwota wnioskowana: 3 550,00 zł
 27. „Mapa Sentymentalna dzielnicy Wieniawa”, projektodawca: Lubelska Grupa Badawcza, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 28. „KREATYWKA”, projektodawca: Paweł Mużacz, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 29. „Turniej i warsztaty brydżowe”, projektodawca: Waldemar Chargot, kwota wnioskowana: 4 700,00 zł;
 30. „DŹWIĘKI WOLNOŚCI”, projektodawca: Emilia Siepkowska, kwota wnioskowana: 7 700,00 zł;
 31. „Gra terenowa Legioniści Piłsudskiego”, projektodawca: Anna Bogusław, kwota wnioskowana: 4 850,00 zł;
 32. „Czechów – pejzaże z 1918 r.”, projektodawca: Klub Osiedlowy Miniatura, kwota wnioskowana: 2 320,00 zł;
 33. „Larpy o Niepodległości”, projektodawca: FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY TRACH, kwota wnioskowana: 4 900,00 zł;
 34. „Graj o zdrowie”, projektodawca: FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY TRACH, kwota wnioskowana: 4 800,00 zł;
 35. „W WAKACJE LISTY PIĘKNE PISZEMY, LISTEK DORYSUJEMY”, projektodawca: Urszula Joanna Kłoczowska, kwota wnioskowana: 4 350,00 zł;
 36. „Kapsuły Czasu”, projektodawca: Barbara Gryka, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 37. „Niepodległość słowem, pędzlem i muzyką malowana”, projektodawca: Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych, kwota wnioskowana: 3 500,00 zł;
 38. „Wolność: kocham i rozumiem”, projektodawca: Agnieszka Żółkowska, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 39. „SpoWOLNOŚĆ”, projektodawca: Agnieszka Żółkowska, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 40. „Gramy i śpiewamy o wolności”, projektodawca: Mirosław Sokołowski, kwota wnioskowana: 3 100,00 zł;
 41. „Młodzi i starsi – aktywnie o niepodległości”, projektodawca: Fundacja LUB Drama, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 42. „Lub Art Story – warsztaty tworzenia gier miejskich”, projektodawca: Agnieszka Skawińska, kwota wnioskowana: 1 910,00 zł;
 43. „Coolturalny Escape Room”, projektodawca: Monika Czapka, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 44. „Dramy na dzielni !”, projektodawca: Grupa nieformalna „NOTE” Natalia Dyjach, kwota wnioskowana: 4 200,00 zł;
 45. „Spacery 1-Majowe”, projektodawca: INNA Fundacja, kwota wnioskowana: 5 000,00 zł;
 46. Cykl koncertów „Tobie śpiewam Lublinie”, projektodawca: Dariusz Kwiatkowski, kwota wnioskowana: 2 800,00 zł

            Komisja, biorąc pod uwagę zasady współpracy Programu na rok 2018, poddała ocenie formalnej i merytorycznej 45 ofert współpracy, po czym postanowiła:

Zakwalifikować do realizacji w programie „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina” edycja 2018 następujące projekty:

 1. „Dotknij tego, co widzę”, projektodawca: The Ignorant Schoolmaster, dzielnice: Śródmieście, Wieniawa, Rury, kwota przeznaczona na realizację: 4 934,00 zł;
 2. „Bohaterki z podwórka”, projektodawca: Magdalena Franczak, dzielnice: Śródmieście, kwota przeznaczona na realizację: 4 800,00 zł;
 3. „TAJEMNICA STAREJ FOTOGRAFII”, projektodawca: Lucyna Szabłowska, dzielnice: Śródmieście, Stare Miasto, Za Cukrownią, kwota przeznaczona na realizację: 4 380,00 zł;
 4. „Mapa Sentymentalna dzielnicy Wieniawa”, projektodawca: Lubelska Grupa Badawcza, dzielnica: Wieniawa, kwota przeznaczona na realizację: 5 000,00 zł;
 5. „Graj o zdrowie”, projektodawca: FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY TRACH, dzielnica: Śródmieście, kwota przeznaczona na realizację: 4 050,00 zł;
 6. „Niepodległość słowem, pędzlem i muzyką malowana”, projektodawca: Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. A. Budzyńskiej, dzielnica: Za Cukrownią, kwota przeznaczona na realizację: 3 500,00 zł;
 7. „Lub Art Story – warsztaty tworzenia gier miejskich”, projektodawca: Agnieszka Skawińska, dzielnica: Wrotków, kwota przeznaczona na realizację: 1 810,00 zł;
 8. „Dramy na dzielni”, dzielnica: Czechów Północny, projektodawca: Grupa nieformalna „NOTE” Natalia Dyjach, kwota przeznaczona na realizację 3 200,00 zł.

Zakwalifikować warunkowo (tzn. po wprowadzeniu zmian ustalonych na drodze indywidualnych konsultacji projektodawcy z Operatorem) do realizacji w programie „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina” edycja 2018 następujące projekty:

 1. „Jak to się robi ? – warsztaty sitodruku”, projektodawca: Seweryn Chwała;
 2. WĘDRUJĄCE WARSZTATY ARTYSTYCZNE: „A TO POLSKA WŁAŚNIE…”, projektodawca: DDK SM Czechów;
 3. „Latający Dywan”, projektodawca: ASZ DWIE nieformalna grupa edukacyjna Anna Szary&Agata Sztorc;
 4. „W WAKACJE LISTY PIĘKNE PISZEMY, LISTEK DORYSUJEMY”, projektodawca: Urszula Joanna Kłoczowska.

Po zapoznaniu się z decyzją komisji, Dyrektor Warsztatów Kultury
w Lublinie zatwierdził jej postanowienia.

Po ogłoszeniu wyników Koordynator programu „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina” z ramienia Warsztatów Kultury w Lublinie skontaktuje się
z projektodawcami, których oferty współpracy zostały zakwalifikowane do realizacji, oraz tymi, których projekty zostały zakwalifikowane warunkowo, w celu omówienia zmian ustalonych na drodze indywidualnych konsultacji projektodawcy z Operatorem, złożenia aktualizacji projektów, a także podpisania stosownych umów współpracy pomiędzy Operatorem i Projektodawcą.