Za nami siódma już Noc Kultury

thumbnail

Szanowni Państwo!

Za nami siódma już Noc Kultury.

Serdecznie dziękujemy  organizatorom i uczestnikom, a także wszystkim osobom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej edycji. Wspólnie udało nam się stworzyć  niezwykłe, pełne rozmachu i energii przedsięwzięcie. Państwa wysiłek, wsparcie i entuzjazm, jak  co roku, umożliwiły realizację wydarzenia, które tradycyjnie wpisuje się w kalendarz kulturalny miasta.

Pamiętajmy, że Noc Kultury stała się czymś więcej niż tylko imprezą kulturalną i wizytówką Lublina. Jest efektem pracy i dobrem wszystkich mieszkańców, a w szczególności artystów i animatorów, przede wszystkim z Lublina, ale również, coraz częściej, z Polski i zagranicy.

Jednocześnie jesteśmy zaniepokojeni wzrastająca liczbą incydentów związanych z nadużywaniem alkoholu, pojawiającymi się aktami agresji i wandalizmu. Nie chcemy, aby tego typu zdarzenia, z precedensu, stały się normą i zniekształciły wizerunek miasta, jego mieszkańców i środowiska ludzi kultury. Miasta otwartego, przyjaznego i wrażliwego na różnorodne potrzeby i oczekiwania mieszkańców i gości; miasta, w którym większość inicjatyw udaję się zrealizować w dialogu, dzięki wzajemnemu szacunkowi i opartej na zaufaniu współpracy.

Zapraszamy do uczestniczenia w kolejnej edycji i współtworzenia programu  Nocy Kultury, która odbędzie się już za chwilę – 7 czerwca 2014 roku.