Zakończył się Wschód Kultury 2013

thumbnail

Hasło tegorocznej edycji projektu Wschód Kultury brzmiało: „Nastaw się na wschód”. Pierwsza odsłona projektu miała miejsce pod koniec czerwca w Rzeszowie pod hasłem Europejski Stadion Kultury. We wrześniu w Białymstoku odbył się festiwal Inny Wymiar, a chwilę później na początku października „Integracje-Mediacje” w Lublinie, którym towarzyszył kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”.

W projekcie Wschód Kultury uczestniczyli artyści z Polski, Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Litwy, Finlandii, Izraela, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Gruzji, Rosji, Armenii, Francji, Belgii, Słowacji, Węgier, Serbii, Chorwacji, Czech, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. W ramach całego projektu Wschód Kultury, w trzech miastach wystąpiło ponad 850 artystów. W lubelskim kongresie uczestniczyło 300 artystów, menadżerów i animatorów kultury, przedstawicieli ministerstw, samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i mediów kilkunastu krajów europejskich oraz państw Partnerstwa Wschodniego.
Po rzeszowskim Europejskim Stadionie Kultury pozostała wyjątkowo cenna inicjatywa: Rzeszowski Inkubator Kultury. Inkubator jest miejscem dostępnym przez cały rok, otwartym na współpracę z lokalnym środowiskiem kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym, a zwłaszcza z wszelkimi formami organizacyjnymi NGO i młodzieżą.

Tegoroczna edycja festiwalu Inny Wymiar odbywająca się w Białymstoku była wyjątkowa. Po raz pierwszy na taką skalę połączyła we współdziałaniu ponad 20 białostockich placówek i stowarzyszeń kulturalnych – miejskich, wojewódzkich i pozarządowych.

Lubelskiemu festiwalowi Integracje-Mediacje towarzyszył Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”. Podczas Kongresu powołana został wspólna platforma twórców kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego NATAŠA. To otwarta inicjatywa opierająca swoje działanie na dotychczasowej aktywności międzynarodowej społeczności operatorów kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, tworzących projekty transgraniczne.

Projekt Wschód Kultury opierał się na inicjatywach lokalnych operatorów kultury i artystów, obiegu projektów artystycznych między miastami, a także na przedsięwzięciach realizowanych z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego. Miasta odkrywały nowe możliwości współdziałania środowisk twórczych na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej.

Organizatorami projektu byli : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Miasto Białystok, Miasto Lublin oraz Miasto Rzeszów.


Pełen program dostępny poprzez stronę www.wschodkultury.eu

Albumy zdjęć z całości projektu www.facebook.com/wschodkultury/photos_albums