Zapraszamy do udziału w projekcie “Sztuka dla widzów – upowszechnianie metod rozwoju widowni wśród kadry kultury”

thumbnail

Zapraszamy do udziału w projekcie “Sztuka dla widzów – upowszechnianie metod rozwoju widowni wśród kadry kultury”. Organizacje/instytucje z woj. lubelskiego będą mogły wziąć udział w cyklu jesiennych warsztatów odbywających się w Warsztatach Kultury.

Projekt „Sztuka dla Widzów – upowszechnianie metod rozwoju widowni wśród kadry kultury” to cykl działań wprowadzających metodykę pracy z publicznością przeznaczony dla profesjonalistów sektora kultury – szefów instytucji i organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw kultury i kreatywnych, specjalistów ds. komunikacji, promocji i marketingu w kulturze oraz managerów projektów.


Projekt obejmuje następujące etapy:
 • we wrześniu:
  – dwudniowe warsztaty z Paulem Bogenem: wypracowanie misji/wizji/strategii organizacji uwzględniającej plan rozwoju widowni
 • w listopadzie:      
  – dwudniowe warsztaty z Fundacją Impact – narzędzia i metody rozwoju widowni, stworzenie planów rozwoju widowni
  – indywidualne konsultacje
  – zbieranie studiów przypadku do publikacji
 • w grudniu:   
  – ogólnopolskie spotkanie poświęcone koncepcji audience development w Warszawie
  + ewaluacja projektu
  – wydanie publikacji podsumowującej tegoroczny projekt
Udział w projekcie jest bezpłatny. Wymagane jest jednak wypełnienie kwestionariusza oraz deklaracja aktywnego zaangażowania ze strony uczestniczących organizacji polegające na tym że:
 • będą działać na rzecz realizacji celu – stworzenia strategii i programu rozwoju własnej widowni;
 • wytypują jedną osobę, która stanie się liderem procesu w macierzystej organizacji (współpraca wszystkich pracowników może się momentami okazać niezbędna!) i będzie uczestniczyć w obu warsztatach;
 • udostępnią do wspólnej analizy dane dotyczące swoich widowni;
 • użyczą materiałów zdjęciowych dokumentujących realizowane przez nie projekty lub wyrażą zgodę na wykonanie fotografii na potrzeby promocji i publikacji;
 • wezmą udział w działaniach promocyjnych projektu;
 • wyrażą zgodę na prezentację przebiegu oraz wyników procesu na stronie internetowej www.rozwojwidowni.pl oraz w publikacji podsumowującej projekt.

Zdając sobie sprawę z Państwa ograniczonego czasu, postaramy się o to, by działania prowadzone były w sposób jak najbardziej efektywny i jednocześnie jak najmniej absorbujący.Wyboru organizacji uczestniczących w projekcie w tym roku dokonają przedstawiciele Fundacji Impact we współpracy z partnerami lokalnymi (Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, Lublin: Warsztaty Kultury, Łódź: Stowarzyszenie Topografie i Fabryka Sztuki).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie będziemy mogli niestety przyjąć wszystkich organizacji. Głównym założeniem jest stworzenie zróżnicowanych grup, w których zostaną zachowane proporcje pomiędzy organizacjami dużymi i małymi, publicznymi i pozarządowymi, działającymi komercyjnie i nie dla zysku.
W zależności od liczebności grupy w warsztatach będzie mogło wziąć udział jeden/maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji.

Prosimy o odesłanie
kwestionariusza do dnia 31.07.2012 na adres rozwojwidowni@art-impact.pl.
O wynikach rekrutacji powiadomimy Państwa do 15 sierpnia.
Projekt finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Audience development – co to takiego?

Rozwój widowni (z ang. audience development) to metoda, sposób pracy organizacji kulturalnych skoncentrowany na ilościowym i jakościowym rozwoju publiczności. To znacznie więcej niż marketing sztuki, czy „sprzedaż wydarzeń“. To prowadzenie stałego dialogu z posiadaną publicznością i poszukiwanie sposobów nawiązania kontaktu z nową publicznością, to aktywizowanie społeczności wokół działań organizacji, budowanie relacji, animowanie i rozwijanie zainteresowań publiczności.
W praktyce audience development widownią są wszyscy odbiorcy działań organizacji zajmujących się kulturą i sztuką: goście, czytelnicy, słuchacze, widzowie, uczniowie, studenci, wolontariusze, media, partnerzy i sponsorzy. 
Audience development to nie kilka uniwersalnych recept, lecz długofalowy, dynamiczny, zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Działania promocyjno-marketingowe wynikają więc bezpośrednio z tego rodzaju podejścia i są spójne z wizją i misją organizacji.

Informacje o prowadzącym spotkanie/organizatorach

Paul Bogen

Manager kultury z trzydziestoletnim doświadczeniem. Przez 17 lat był dyrektorem centrum artystycznego The Junction w Cambridge, które pod jego wodzą stało się jedną z najlepiej funkcjonujących instytucji kultury kierujących ofertę do młodych ludzi w Wielkiej Brytanii i przeszło wartą 8 mln £ renowację. Był przewodniczącym europejskiej sieci niezależnych centrów artystycznych Trans Europe Halles. Pomagał w budowaniu nowych organizacji oraz “reanimowaniu” organizacji, które borykały się z problemami – finansowymi oraz organizacyjnymi.
Obecnie jest konsultantem European Arts&Culture Managment. Zajmuje się przede wszystkim strategicznym planowaniem, zarządzaniem projektami, finansami. Jest ekspertem kreatywnego przywództwa dla zmiany w środowisku kultury oraz finansowania kultury. Jego działalność obejmuje także współpracę międzynarodową, sieciowanie, budowanie wizji i misji organizacji, zarządzenie zmianą i rozwojem organizacji.
Jest managerem projektów “The Business of Art” realizowanego przez Korjaamo Cultural Factory w Helsinkach i Petersburgu oraz “Engine Room Europe” – projektu sieci Trans Europe Halles. Jest także wydawcą portalu Labforculture w Amsterdamie.

Fundacja Impact

Fundacja Impact jest promotorem koncepcji Audience development w Polsce. Jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu „Sztuka dla Widza. Koncepcja Rozwoju widowni”. Fundacja Impact powstała na początku 2008 roku. Organizuje wydarzenia artystyczne z wielu dziedzin sztuki, inicjuje współpracę artystów i animatorów kultury krajowych i zagranicznych, podejmuje działania edukacyjne i animacyjne inspirujące aktywne uczestnictwo w kulturze, rozwija współpracę międzysektorową.
Więcej informacji o projekcie: www.rozwojwidowni.pl

Kontakt:
Agnieszka Wojciechowska
a.wojciechowska@warsztatykultury.pl
tel.: +48 81 466 59 08
mobile: + 48 607 544 366